Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r.

Drukuj
Opublikowano: 12 lutego 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w tym terminów składania dokumentów oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie opolskimna rok szkolny 2014 / 2015.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014r.