Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015r.

Drukuj
Opublikowano: 04 lutego 2015
Wpisany przez: Maria Nowak

Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem gimnazjum i do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2015/2016 w województwie opolskim.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015r.