Zarządzenia Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 12 kwietnia 2017
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

Zarządzenia Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie opolskim.