Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Drukuj
Opublikowano: 19 lipca 2012
Wpisany przez: Maria Nowak

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym - bezpłatnych szkoleniach i praktykach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów zawodu uczących młodzież ponadgimnazjalną - w szkole lub ośrodku kształcenia.
Moduły szkoleniowe opracowane zgodnie z koncepcją MOP „Modules of Employable Skills”

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i praktyce, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów zawodu uczących młodzież ponadgimnazjalną (w szkołach i ośrodkach kształcenia ) w specjalnościach i zawodach;
Technika, produkcja, rzemiosło: elektromechanik, elektryk, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter mechatronik, monter-elektronik, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, stolarz, tapicer, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik procesów drukowania, technik technologii drewna;
Logistyka i transport: technik logistyk, technik spedytor, technik transportu drogowego;
Handel i marketing: sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy;
Ekonomia: technik analityk, technik ekonomista, technik rachunkowości;
Administracja i organizacja: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik prac biurowych.
Korzyści dla szkoły
• bezpośredni kontakt i współpraca z dobrymi firmami,
• wsparcie merytoryczne,
• materiały dydaktyczne
• bezpłatna szansa doskonalenia dla nauczycieli
• możliwość organizacji praktyk dla uczniów
• promocja szkoły
• promocja zawodów
• dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy
Projekt trwa do 31.12.2013 i obejmuje 24 godz. szkolenia i 10 dniowe praktyki w renomowanych firmach. Elastycznie ustalamy terminy i miejsca szkoleń.
Udział nauczycieli i instruktorów w projekcie jest bezpłatny - plus dodatkowe bonusy na łączną kwotę ponad 100 tys. zł. i możliwość refundacji kosztów indywidualnych do ponad 1 tys. zł.
Projekt realizowany jest wg zasad równych szans dla kobiet i mężczyzn.
UDA.POKL.03.04.03-00-005/11-00.

Patronat honorowy nad projektem objęła Pani Minister Edukacji Narodowej.

Z poważaniem
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska
ul. Rubież 46, bud. C3,
61-612 Poznań
Janusz Zieliński
Kierownik projektu
www.edu.refa.poznan.pl
www.refa.poznan.pl
tel. 61 827 94 10
faks. 61 827 94 1


Opolski Kurator Oświaty
Halina Bilik

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014