Projekt: "Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach"

Drukuj
Opublikowano: 17 października 2012
Wpisany przez: Maria Nowak

Mając na uwadze stworzenie nauczycielom przedmiotów zawodowych i instruktorom praktycznej nauki zawodu warunków do  podniesienia kwalifikacji i wiedzy, oraz właściwego rozwoju zawodowego, zapobiegającego negatywnym zjawiskom stopniowej dezaktualizacji wiedzy specjalistycznej uwarunkowanej szybkim postępem technologicznym, które stają się coraz częściej udziałem w/w kadry.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy oraz instytucji oświaty, w Wyższej Szkole Biznesu w Pile od 01.08.2012 realizujemy Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, pod tytułem „Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu  w przedsiębiorstwach”, którego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a tym samym w dłuższej perspektywie konkurencyjności polskiej gospodarki.
   
Grupę docelową  stanowi 300 nauczycieli , z terenu całej Polski (120 kobiet i 180 mężczyzn) kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu wykładających wiedzę w szkołach zawodowych, technikach oraz placówkach, kształcących w obszarach:

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji nauczycieli oraz instruktorów, poprzez uaktualnienie fachowej, branżowej wiedzy w ramach zorganizowanych staży w 50 przedsiębiorstwach korespondujących z obszarami wykładanych przez nauczycieli przedmiotów i ich konfrontację z wymogami współczesnej gospodarki oraz zapotrzebowaniem ogólnopolskiego rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników z ww. dziedzin.

Chcąc sprostać oczekiwaniom proponujemy naszym beneficjentom 3 możliwości odbycia staży:

- wariant I.  12 dniowe  staże jednodniowe ( 12 dni do odbycia w czasie 3 miesięcy);
- wariant II. 12 dni 6 razy 2 następujące po sobie dni;
- wariant III. 12 dni 4 razy 3 następujące po sobie dni.

Chcąc zintegrować wokół tych działań kadrę nauczycieli zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski zapraszamy do współpracy szkoły oraz placówki dydaktyczne prowadzące szkolenie zawodowe. W Wyższej Szkole Biznesu w Pile będącej uczelnią niepubliczną, upowszechniana jest społeczeństwu wiedza ekonomiczna oraz prawno-administracyjna. Jako Uczelnia Wyższa posiadamy już doświadczenie z zakresu realizacji projektów, w tym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie projekty zostały zrealizowane ze 100% powodzeniem, podnosząc tym samym dzięki wypracowanym innowacjom  jakość życia  biorących w nich udział uczestnikom.

Dane kontaktowe projektu:

Kierownik Projektu: Krystyna Wyroślak
Biuro Projektu: Al. Niepodległości 2, 64-920 Piła
Tel.: 67 211 76 22
Fax.: 67 212 02 46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.