Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Zaproszenie na konferencję „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

Drukuj
Opublikowano: 11 sierpnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo !

Ośrodek Rozwoju Edukacji (Organizator) oraz IBD Business School (Wykonawca) serdecznie zapraszają pracowników systemu oświaty do udziału w regionalnej konferencji realizowanej w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

Konferencja odbędzie się w Opolu w dniach 7-8 września 2015 r.

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów, animatorów i liderów sportu dzieci i młodzieży.

Drukuj
Opublikowano: 17 czerwca 2015
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

W dniu 20 czerwca 2015 r. w Instytucie Sportu w Warszawie odbędzie się jednodniowe szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, trenerów i instruktorów prowadzących w szkołach zajęcia pozalekcyjne dla dzieci oraz animatorów i liderów sportu dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Seminarium z zastosowania programu GeoGebra w nauczaniu i uczeniu się matematyki.

Drukuj
Opublikowano: 24 kwietnia 2015
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Seminarium odbędzie się 6 czerwca (sobota) w godzinach 9 – 17 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (ul. Podchorążych 2).

Czytaj więcej...

“Nauczanie języka francuskiego dzieci w wieku 5 – 7 lat”

Drukuj
Opublikowano: 19 marca 2015
Wpisany przez: Karolina Noga

Opolski Kurator Oświaty na prośbę Ośrodka Rozwoju Edukacji, zachęca nauczycieli języka francuskiego oraz nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego lub wychowania przedszkolnego (ze znajomością języka francuskiego na poziomie minimum B2, według ESOKJ), zainteresowanych wczesnym nauczaniem języka francuskiego do udziału

w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 10 - 12 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej...

Wykłady on-line Webinar „Shaping the Way We Teach English” dla nauczycieli j. angielskiego.

Drukuj
Opublikowano: 16 stycznia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Ambasada USA zaprasza nauczycieli j. angielskiego oraz przyszłych nauczycieli do udziału w serii wykładów on-line Webinar „Shaping the Way We Teach English” poświęconych metodyce nauczania j. angielskiego organizowanych w Polsce przez American Corners, Centra Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz America@YourLibrary. Inicjatorem i koordynatorem Webinaru jst Biuro Programów Kulturalnych i Edukacyjnych amerykańskiego Departamentu Stanu.

Czytaj więcej...

Projekt ZAWODOWCY DLA ZAWODOWCÓW „Polska meblami stoi”

Drukuj
Opublikowano: 18 grudnia 2014
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska realizuje projekt doskonalenia zawodowego - UDA.POKL.03.04.03-00-005/11-00. Projekt ten uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przygotowanie uczestników do kształcenia w standardzie oczekiwanym przez pracodawców.

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów zawodu – reprezentujących 30 zawodów.

Czytaj więcej...

Warsztaty metodyczno – szkoleniowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wychowania fizycznego klas IV-VI.

Drukuj
Opublikowano: 30 października 2014
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo !

Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu pod patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atlatyki organizują warsztaty metodyczno – szkoleniowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli WF klas IV-VI z cyklu: Lekkoatletyka sportem dla każdego cz. I Sprinty, płotki, skoki w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Upowszechnianie Lekkiej Atletyki”.

Czytaj więcej...

Ogólnopolska Prezentacja Projektów na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Drukuj
Opublikowano: 24 września 2014
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje w Warszawie w dniach
23 – 24 października 2014 r. konferencję podsumowującą pilotażowy system doskonalenia nauczycieli. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Szkolenia „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Drukuj
Opublikowano: 04 września 2014
Wpisany przez: Tomasz Marchut

Szanowni Państwo

Dyrektorzy gimnazjów województwa opolskiego.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza dyrektorów, doradców zawodowych i nauczycieli do udziału w szkoleniach pt. „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”.

Czytaj więcej...

Konferencja Naukowa upowszechniająca rezultaty projektu „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji”. Razem poprzez zmiany w kształceniu praktycznym przyszłych nauczycieli.

Drukuj
Opublikowano: 30 kwietnia 2014
Wpisany przez: Anna Śmigulec

Konferencja poświęcona problematyce zmian w kształceniu nauczycieli specjalności: pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i wczesne nauczanie języka angielskiego.

Celem konferencji jest prezentacja efektów realizowanego projektu.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://www.pedagog.uw.edu.pl/KONF/konferencje.php?id=3659

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014