Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Przydatne materiały

Drukuj
Opublikowano: 10 grudnia 2012
Wpisany przez: Romuald Florczak

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego projektu „Rok bezpiecznej szkoły" uruchomiło nową stronę internetową na której można znaleźć szereg informacji przydatnych na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa, m.in. materiały dotyczące udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych i inne.

http://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Program edukacyjny „Nasze bezpieczeństwo”

Drukuj
Opublikowano: 23 października 2012
Wpisany przez: Romuald Florczak

Programy edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczące ochrony przed pożarem oraz innymi zagrożeniami występującymi w naszym otoczeniu, realizowane w oparciu o broszury edukacyjne wydane w formie komiksowej.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Drukuj
Opublikowano: 04 września 2012
Wpisany przez: Romuald Florczak

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2012/2013 Kuratorium Oświaty przypomina, że zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014