Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konferencja warsztatowa Programu eTwinning - sprawozdanie

Drukuj
Opublikowano: 23 maja 2013
Wpisany przez: Halina Pilarz

W dniu 17 maja 2013 r. Pan Rafał Rippel Opolski Wicekurator Oświaty uczestniczył w konferencji warsztatowej Programu eTwinning, która odbyła się w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning we współpracy z Kuratorium Oświaty, Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Urzędem Miasta Opola. Konferencja adresowana była do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół.

W części oficjalnej konferencji głos zabrali:

Barbara Kamińska – Członek Zarządu Województwa Opolskiego;
Rafał Rippel – Opolski Wicekurator Oświaty;
Krzysztof Początek – Zastępca Prezydenta Miasta Opola;
Radosław Rybczyński – Wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu;
Tomasz Szymczak – Dyrektor Programu eTwinning.

W sesji plenarnej przedstawiciele Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning przedstawili cele i założenia programu eTwinning oraz korzyści wynikające z europejskiej  współpracy szkół w ramach programu.

Następnie zaprezentowano przykłady dobrej praktyki realizowanych projektów:

● Bronisława Niespor – ambasador programu eTwinning w województwie opolskim, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Opolu;
● Małgorzata Kalińska – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 2 w Lewinie Brzeskim;
● Stanisława Czerezdrecka – nauczyciel Zespołu Szkół w Dąbrowie, prezentacja projektu „The Rainbow Village”- laureat europejskiego konkursu eTwinnig 2013, nagroda dla najlepszego projektu z całej Europy.

Halina Pilarz – koordynator wojewódzki Programu eTwinning st. wizytator Kuratorium Oświaty
w Opolu przedstawiła prezentację „Jak projekt eTwinning wpisuje się realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz pomaga osiągnąć wymagania awansu zawodowego”.

Po przerwie odbyła się część warsztatowa w laboratoriach komputerowych prowadzona przez ambasadora i trenerów programu eTwinning. Sesja obejmowała następujące zagadnienia:

● Rejestracja szkoły/nauczyciela w programie;
● Pulpit nauczyciela (desktop) – jak poszukiwać partnerskiej szkoły?
● TwinSpace – platforma do współpracy eTwinning.Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014