Nowy Program Erasmus+, nowe możliwości.

Drukuj
Opublikowano: 10 stycznia 2014
Wpisany przez: Halina Pilarz

Od 1 stycznia 2014 roku działa program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Program Erasmus + połączy siedem dotychczasowych programów, m.in. „Uczenie się przez całe życie oraz „Młodzież w działaniu”.

Około 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą  w ramach programu Erasmus+. Ponadto program wesprze współpracę instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.
W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:  
Akcja 1 – Mobilność edukacyjna,
Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk.

Szczegóły o nowym programie dostępne na stronie: www.erasmusplus.org.pl