Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja”

Drukuj
Opublikowano: 13 stycznia 2014
Wpisany przez: Halina Pilarz

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” jest skierowany do wszystkich nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest wybranie i zaprezentowanie najlepszych projektów współpracy międzynarodowej eTwinning zrealizowanych w latach szkolnych 2013/2014 lub 2012/2013.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro Programu eTwinning, z siedzibą w Warszawie.

Projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

W ramach konkursu „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja”  będą przeprowadzone także dodatkowe konkursy tematyczne:

a) konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, fizyki, chemii, przyrody, biologii lub geografii ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

b)konkurs „Świadomy użytkownik Internetu”;

c)konkurs Debiut 2014;

d)konkurs specjalny dla przedstawicieli regionalnych eTwinning w Polsce.

Nauczyciel – koordynator może zgłosić projekt do konkursu pod warunkiem, że  już otrzymał Krajową Odznakę Jakości za ten projekt. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na stronie: http://www.etwinning.pl/odznaka-jakosci

Regulamin konkursu zawiera szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu, warunków i kryteriów oceniania projektów, a także formularz zgłoszeniowy, który możny wysyłać do dnia 23 kwietnia 2014 r.

Regulamin można pobrać na stronie:
http://www.etwinning.pl/aktualnosci/konkurs-nasz-projekt-etwinning-2014-x-edycja