Wykładnia MEN w sprawie wniosków rodziców o nauczanie języka mniejszości narodowej i pozostałych przedmiotów służących podtrzymywaniu poczucia tożsamości językowej i kulturowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych.

Drukuj
Opublikowano: 23 kwietnia 2013
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Wykładnia MEN w sprawie wniosków rodziców o nauczanie języka mniejszości narodowej i pozostałych przedmiotów służących podtrzymywaniu poczucia tożsamości językowej i kulturowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych.