Stypendia romskie

Drukuj
Opublikowano: 23 sierpnia 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs na stypendia Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach realizowanego projektu „EDUKACJA – KROK DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej ZRP www.romowie.com w zakładce „stypendia romskie”. Termin nadsyłania wniosków do ZRP ubiega z dniem 30.09.2012r.