Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji promuje języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny – kaszubski.

Drukuj
Opublikowano: 12 stycznia 2015
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Kultura mniejszości narodowych i etnicznych oraz język Kaszubów są nieodłącznym bogactwem naszej wspólnej ojczyzny. Niezwykle istotną częścią tego bogactwa są języki, które od wieków rozbrzmiewają na naszej ziemi obok języka polskiego. W okresie PRL-u bogactwo naszej kulturowej różnorodności spychano na margines. Dzisiaj w wolnej Polsce, wspólnie odkrywamy wieloetniczną i wielojęzyczną historię Rzeczypospolitej.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji postanowiło poprosić wszystkich Państwa o wspieranie obecności języków mniejszościowych i języka kaszubskiego w Waszych placówkach. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami dostępnymi na podstronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (mniejszości.narodowe.mac.pl), na której zamieszczono komplet materiałów promujących używanie języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkole, w miejscu zamieszkania, w życiu gospodarczym i społecznym.

Wspierając zachowanie i rozwój tych języków pomagamy zachować bogactwo kulturowe naszego kraju. Dajemy również dowód wielowiekowej tolerancji, jaką Rzeczpospolita szczyciła się w Europie i na świecie.