Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

Drukuj
Opublikowano: 28 września 2012
Wpisany przez: Mariusz Mueller

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – informacje o najbardziej istotnych zmianach i problemy budzące wątpliwości.