Warunki uruchamiania kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa.

Drukuj
Opublikowano: 22 stycznia 2013

Wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – pismo Nr BS-I-1431/11-1/12 z dnia 7.08.2012 r.