Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Zakończenie działalności państwowych komisji egzaminacyjnych powołanych przez kuratorów oświaty do przeprowadzenia egzaminów na tytuł zawodowy i tytuł zawodowy mistrza

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2013
Wpisany przez: Maria Nowak

Opolski Kurator Oświaty podaje do wiadomości, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206), państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych przeprowadzały te egzaminy do 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy od dnia 1 stycznia 2013 r. osoby, które nie zakończyły zdawania egzaminów kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie tytułów zawodowych przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 11 ustawy – jak wyżej.

Opolski Wicekurator Oświaty

Rafał Rippel

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014