Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Uroczyste podsumowanie V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich

Drukuj
Opublikowano: 25 maja 2015
Wpisany przez: Halina Pilarz

kresy 2015 1422 maja 2015 r. w sali im. Karola Musioła w opolskim Ratuszu odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich, podczas którego wręczono nagrody i dyplomy nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz nauczycielom opiekunom. Organizatorem konkursu był Opolski Kurator Oświaty, współorganizatorem Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W uroczystości wzięli udział: Pani Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty, Pani Maria Nowak – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, Pani Joanna Kisielewska  – główny specjalista Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego, Pani Irena Kalita – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich – Oddział Opole. Jury reprezentowali: Pani prof. dr hab. Barbara Kubis – pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, Pani Beta Kwiatoń-Czernik – nauczyciel doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Celina Zając dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie, Krystyna Kulpa reprezentująca Klub Historyczny „Grota” w Opolu oraz Pan Janusz Berdzik – konsultant Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Konkurs otworzyła przewodnicząca jury prof. Barbra Kubis. która przedstawiła historię Kresów Wschodnich. Pani Kurator Halina Bilik w swoim wystąpieniu podkreśliła natomiast troskę o dziedzictwo narodowe i zwróciła uwagę na wkład Kresowiaków w budowę małej Ojczyzny, jaką jest województwo opolskie. Uroczystości towarzyszyła wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac. Uroczystość uświetnił występ chóru Bagatela, który wykonał piękne pieśni kresowe.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014