Wyjaśnienie do II etapu – eliminacje miejskie/gminne pkt.3 Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Drukuj
Opublikowano: 26 września 2014
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniami kierowanymi do Opolskiego Kuratora Oświaty informujemy, że w przypadku, gdy w gminie jest tylko jedno gimnazjum/jedna szkoła podstawowa  uczniowie biorą udział w eliminacjach miejskich/gminnych w gimnazjum/szkole podstawowej w sąsiedniej gminie. Dyrektor szkoły, której dotyczy opisana sytuacja, zobowiązany jest do pisemnego, niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wojewódzką Komisję Konkursową, której siedzibą jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 1, 45-084 Opole.
W przeciwnym razie uczniowie ci zostaną zdyskwalifikowani z dalszego uczestnictwa w konkursie.