Druga edycja konkursu dla jednostek administracji publicznej ,, Panteon Administracji Polskiej

Drukuj
Opublikowano: 06 września 2012
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz długie lata przygotowań do tego procesu zmiany w przepisach i nowe wymagania spowodowały, że jednostki, szeroko pojętej, administracji zaczęły bardziej zwracać uwagę na samodoskonalenie. Coraz więcej urzędów wprowadza systemy zarządzania przez jakość oraz kładą nacisk na doskonalenie pracy a także wprowadza programy i projekty ułatwiające codzienne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu dla jednostek administracji publicznej ,, Panteon Administracji Polskiej ”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Jest to jedyny konkurs skierowany do podmiotów wchodzących w skład administracji centralnej i samorządowej, a także jednostek im podległym. Laureaci są wyłaniani w kilku kategoriach :

®urząd miasta/gminy/starostwo

®urząd marszałkowski i wojewódzki

®urząd właściwy branżowo (np. policja, straż pożarna, urzędy skarbowe, urzędy miar, urzędy morskie, statystyczne itp.)

®placówka oświatowa

®placówka ochrony zdrowia

Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce / wdrożone przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności zaś nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania organizacyjne a także techniczne i technologiczne; długoterminowe działania skierowane na poprawę jakości usług; działania wspomagające samodoskonalenie instytucji oraz jej pracowników - zasoby pracownicze, relacje kierownictwa z pracownikami; wdrażanie programów i projektów ułatwiających codzienne życie lokalnych społeczności; wprowadzanie efektywnych systemów zarządzania; działania antykorupcyjne.

Regulamin konkursu, karty zgłoszeń oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.pap.geoland.pl . Udział w konkursie można zgłaszać do dnia 10 września 2012 r.