Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną na temat: Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów.

Drukuj
Opublikowano: 10 listopada 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Konkurs został zorganizowany w ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego 2016 przez: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Uniwersytet Opolski, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu i Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe.

Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego -Andrzeja Buły.

Jury na swoim posiedzeniu w dniu 9 listopada 2016 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zenona Jasińskiego ustaliło co następuje:
na konkurs wpłynęło 17 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych, 16 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół gimnazjalnych i 8 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Po wnikliwej analizie prezentacji jury postanowiło przyznać w każdej kategorii miejsce I, II i III oraz wyróżnić dodatkowo w każdej kategorii po trzy prezentacje.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce- Maja Kaczmar, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu (opiekunka - mgr Adriana Piliszko),

II miejsce – Janusz Oronowicz, Szkoła Podstawowa w Ujeździe (opiekun - mgr Dariusz Ciapa),

III miejsce: Bartosz Szatkowski, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku (opiekunka mgr Grażyna Świercz).

Wyróżnienia: Jakub Ceglarek, Marcelina Nawarowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku (opiekunka mgr Grażyna Świercz); Emilia Dembończyk, Szkoła Podstawowa w Landzmierzu (opiekun Artur Derlik).

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Oskar Winnicki, Gimnazjum Nr 7 w Opolu, (opiekunka: mgr Ewa Kucharska),

II miejsce: Maria Oziembłowska, Gimnazjum w Wałbrzychu (opiekun: mgr Grzegorz Marszałek),

III miejsce: Kacper Laskowski, Gimnazjum Nr 7 w Opolu.

Wyróżnienia: Michał Oronowicz , Gimnazjum w Kędzierzynie-Koźlu (opiekun – mgr Adam Kłos), Agnieszka Dudek, Gimnazjum nr 1 z OI w Opolu (opiekun-mgr Bogusław Makara), Karol Bandrowski , Gimnazjum Nr 2 w Nysie (opiekunka – mgr Maria Chojecka).

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce : Jakub Pawełczak, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu,

II miejsce: Aleksandra Górska, Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie (opiekun -Bogusława Szczotka),

III miejsce: Łukasz Wiatr, I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie (opiekun: mgr Iwona Zygmunt).

Wyróżnienia: Adam Maluszczak , Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu (opiekun – mgr Katarzyna Madera); Damian Plewnia z Zespołu Szkół w Dobrodzieniu

(opiekunki: mgr Lidia Wloczyk, mgr Beata Jasińska), Aleksandra Kokot z I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie (opiekunka: mgr Iwona Zygmunt).

Szkoły zostaną powiadomione o miejscu i czasie spotkania uczestników konkursu, laureatów oraz opiekunów w odrębnych pismach przez Organizatorów konkursu.

Gratulujemy laureatom i ich opiekunom.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za włożony wysiłek w popularyzację wiedzy o historii i kulturze naszych sąsiadów – Czechów, a także za wkład w realizację idei I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego.