I Międzynarodowy, III Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”.

Drukuj
Opublikowano: 02 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum do udziału w Konkursie.

Konkurs literacki ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni tw6rczej dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią majora H. Dobrzańskiego pseud. „HubaI”, propagowanie czytelnictwa (realizacja 1 priorytetu Ministra Edukacji Narodowej), kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Zadaniem uczestników jest napisanie pracy konkursowej w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowanej biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal".

Konkurs będzie miał swoje rozstrzygnięcie 19 maja 2017 r. podczas uroczystego apelu w Kościele Bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin.