Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest za późno”

Drukuj
Opublikowano: 24 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Konkursie.

Konkurs organizowany jest przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu.

Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX - go wieku.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem "Konkurs na projekt historyczny" należy nadsyłać do 31 marca 2017 r. na adres:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

w Łambinowicach – Opolu

ul. Muzealna 4

48 - 316 Łambinowice

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 2 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu. 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014