XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Majówka w skansenie. Mistrz - Uczeń 2017”.

Drukuj
Opublikowano: 26 kwietnia 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w Konkursie.

Celem konkursu jest aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz czynnego udziału w poznawaniu dóbr kultury regionu, pogłębienie wiedzy o zbiorach, ich charakterze, rodowodzie i wartościach naukowo - historycznych.

Konkurs organizowany jest w okresie od 8 do 24 maja 2017 roku.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Muzeum Wsi Opolskiej w terminie nieprzekraczalnym do 24 maja 2017 roku.

Szczegółowe informacje, regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia.