Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny pt. „Honor i fair play”

Drukuj
Opublikowano: 06 października 2012
Wpisany przez: Henryk Duda

Szanowni Państwo
Nauczyciele i Dyrektorzy
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
województwa opolskiego

Klub 2012 w Wyszkowie przy Towarzystwie Olimpijczyków Polskich organizuje XIX Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny pt. „Honor i fair play”. Konkurs  ma na celu propagowanie wartości sportowych, olimpijskich oraz postawy fair play. Podsumowanie konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się 10 maja 2013 r.w Wyszkowie podczas ceremonii XIX Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Uczniowskich Klubów Sportowych pt. „Igrzyska Nadwiślańskie2012”. Szczegóły związane z konkursem są dostępne na stronie http://www.klub2012.com.pl/


Rafał Rippel        
Opolski Wicekurator Oświaty

Konkurs „Urządzenie przyszłości”

Drukuj
Opublikowano: 28 września 2012
Wpisany przez: Anna Wachnicka

Ogólnopolski konkurs Fundacji BUGEI  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Turniej Reportażu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Drukuj
Opublikowano: 28 września 2012
Wpisany przez: Anna Wachnicka

Zaproszenie do udziału w XII Ogólnopolskim Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy oraz baner informacyjny znajdują się na stronie internetowej: www.TurniejReportazu.pl

Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska oraz Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka organizują ogólnopolski konkurs historyczny pt. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.

Drukuj
Opublikowano: 28 września 2012
Wpisany przez: Henryk Duda

Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska oraz Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka organizują ogólnopolski konkurs historyczny pt. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.

Czytaj więcej...

VIII Edycja Konkursu – Młodzież jakiej nie znacie

Drukuj
Opublikowano: 20 września 2012
Wpisany przez: Anna Wachnicka

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

„W jaki sposób możemy propagować postać i patriotyczne dokonania gen. Stanisława Sosabowskiego w swoim środowisku lokalnym”

Drukuj
Opublikowano: 20 września 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

Ogólnopolski konkurs szkolny na projekt pt. „W jaki sposób możemy propagować postać i patriotyczne dokonania gen. Stanisława Sosabowskiego w swoim środowisku lokalnym”.

Czytaj więcej...

Trzecia edycja programu „Szkoła z klasą 2.0”

Drukuj
Opublikowano: 20 września 2012
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

 Szanowni Państwo

Za pośrednictwem organizatora: Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,  przypominamy, że do dnia 30 września 2012 r. można zgłosić swój udział do trzeciej edycji programu „Szkoła z klasą 2.0” można Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów, którzy chcą kształtować u uczniów umiejętność odpowiedzialnego korzystania z technologii.

Czytaj więcej...

,,Pokaż język” filmowy konkurs dla dzieci i młodzieży

Drukuj
Opublikowano: 20 września 2012
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

Narodowy Instytut Dziedzictwa ( www.zabytek.pl ) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (www.ceo.org.pl).ogłaszaja konkurs pod hasłem ,,Pokaż język!”, na filmy prezentujące lokalne dziedzictwo niematerialne. Do ich tworzenia zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat. Konkurs odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa( www.edd2012.pl ). Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do końca grudnia 2012 roku ( nadsyłanie filmów przez uczestników ).

Czytaj więcej...

VI edycji Konkursu ,,Młody Innowator”

Drukuj
Opublikowano: 20 września 2012
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Towarzystwo Kultury Technicznej zapraszają do uczestnictwa w VI edycji Konkursu uczniów szkół podstawowych  (klasy IV, V, VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematem projektu zgłoszonego w konkursie może być dowolne rozwiązanie polegające na udoskonaleniu już istniejącego lub opracowaniu nowego, mającego cechy oryginalności.

Czytaj więcej...

V Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

Drukuj
Opublikowano: 17 września 2012
Wpisany przez: Piotr Czapka

Wydawnictwo „Charaktery” organizuje po raz piąty Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologiczne skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014