Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Olimpiady pilotażowe realizowane w roku 2012/2013

Drukuj
Opublikowano: 20 lipca 2012
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

Szanowni PaństwoW nawiązaniu do informacji z dnia 6 czerwca 2012 dotyczącej olimpiad pilotażowych realizowanych w roku 2012/2013 w ramach projektu ,,Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym ‘’ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości Kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty systemowe, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym terminarzem poszczególnych olimpiad.Informacje o poszczególnych etapach Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Informatycznej oraz Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Życie szkoły /Olimpiady/ Olimpiady dla Gimnazjalistów, natomiast terminarz Olimpiady Języka


Hiszpańskiego w zakładce Olimpiady/ Olimpiady Przedmiotowe.Informacja dostępna również w poniższym załączniku.

Olimpiady pilotażowe 2012/2013 w ramach realizacji projektu ,,Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym ‘’

Drukuj
Opublikowano: 20 lipca 2012
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

Informujemy, iż w roku szkolnym 2012/2013, w ramach realizacji projektu ,,Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym ‘’ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości Kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty systemowe, odbędą się kolejne edycje olimpiad pilotażowych:

 

  1. Olimpiady Matematycznej dla Gimnazjalistów
  2. Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów
  3. Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
  4. Olimpiady Języka Hiszpańskiego dla Gimnazjalistów


Szczegółowy harmonogram poszczególnych Olimpiad na rok 2012/2013 zostanie opublikowany na stronie Kuratorium w lipcu natomiast pozostałe informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakładce Życie szkoły na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji, w zakładce Uczeń zdolny.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014