Debata o dobrej szkole

Drukuj
Opublikowano: 30 kwietnia 2013
Wpisany przez: Rafał Rippel

18 kwietnia 2013 roku w siedzibie Wydziału Ewaluacji i Kontroli, przy ul. Mickiewicza 1 odbyła się „Debata o dobrej szkole”, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z zespołem projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji.

Celem spotkania była przede wszystkim refleksja nad cechami dobrej szkoły, ale także zaprezentowanie na jej tle wymagań państwa oraz zapoznanie uczestników z projektowanymi zmianami w zakresie wspierania szkół i placówek oświatowych. Spotkanie rozpoczął Opolski Wicekurator Oświaty Rafał Rippel.

Zebrani w panelu dyskusyjnym goście – dyrektorzy szkół różnego szczebla (Aleksander Iszczuk – ZSO nr II w Opolu, Robert Nawrocki – PSP nr 10 w Opolu, Lucyna Dzikiewicz-Niski – PG nr 5 w Opolu, Jolanta Lamm – Zespół Szkół Gminy Izbicko, Marek Białokur – Uniwersytet Opolski, ZSO nr III w Opolu) przedstawili swoje przemyślenia na temat cech dobrej szkoły. Zwrócili między innymi uwagę na atmosferę tworzona przez nauczycieli, ofertę edukacyjna i jej różnorodność, indywidualizowanie pracy z uczniami, umiejętności i kwalifikacje kadry pedagogicznej, a także umiejętność włączania rodziców.

Zdaniem uczestników debaty – dyrektorów, nauczycieli, samorządowców, rodziców, niezwykle ważne jest, by szkoła nie była samotną wyspą, by „współdziałała ze środowiskiem, ale jednocześnie, by z nią współdziałano”. Zwrócono też uwagę, że szkoły mają ogromną autonomię, która ściśle wiązać się powinna z odpowiedzialnością w podejmowaniu rozmaitych decyzji i rozwiązywaniu problemów. Dobra szkoła to szkoła efektywna w każdym aspekcie, kierowana przez dobrego dyrektora, stale w drodze do poprawy jakości.

W podsumowaniu dyskusji główne jej wątki odniesiono do propozycji nowych wymagań państwa wobec szkół i placówek. Spotkanie zakończono przedstawieniem nowego sposobu organizowania wsparcia dla szkół, które zaprezentowała Anna Dzierżan – dyrektor PODN w Kluczborku.