Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Drukuj
Opublikowano: 09 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W dokumencie wyszczególniono podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W dokumencie wskazano:

    Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
    Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
    Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
    Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa mają znaczenie także dla planowania pracy przez placówki doskonalenia nauczycieli. Po zmianie przepisów (październik 2012 r.) zadaniem tych placówek jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie m.in. wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Placówki te w nadchodzącym roku szkolnym mają zatem obowiązek udostępnienia nauczycielom oferty doskonalenia obejmującej zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia realizowanej polityki edukacyjnej.

W roku szkolnym 2013/2014, monitorowaniu zostanie poddany proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach oraz wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Więcej informacji w załączonym dokumencie - Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014