Ewaluacje w roku szkolnym 2013/14

Drukuj
Opublikowano: 06 sierpnia 2013
Wpisany przez: Łukasz Sekuła

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy
Szkół i Placówek Oświatowych
Przedstawiciele
Jednostek Samorządu Terytorialnego
i innych organów prowadzących szkoły i placówki

W związku ze wskazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok 2013/2014, informuję, że wymaganiami ewaluacji problemowej wybranymi przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego będą:

  1. w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego:
    • szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację,
    • szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
  2. w przedszkolach
    • przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
    • przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

                                                                                      Halina Bilik                                                                                     Opolski Kurator Oświaty