Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015

Drukuj
Opublikowano: 03 lipca 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

  1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
  2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;
  3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
  4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Rok szkolny 2014/2015 będzie rokiem szkolnictwa zawodowego. Nasze hasło to: Rok Szkoły Zawodowców