Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016 – ROK OTWARTEJ SZKOŁY

Drukuj
Opublikowano: 18 sierpnia 2015
Wpisany przez: Krystyna Czollek

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

województwa opolskiego

Minister Edukacji Narodowej ustalił na rok szkolny 2015/2016 następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2015-16