Monitoring realizacji zadań związanych z projektem „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”

Drukuj
Opublikowano: 11 stycznia 2013
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Placówek Doskonalenia Nauczycieli,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
Szkół Podstawowych z Oddziałami Przedszkolnymi,
Przedszkoli

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w związku z projektem „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” przeprowadzi monitorowanie następujących działań:

1. Planowania i wykonania przez placówki doskonalenia nauczycieli organizowania i prowadzenia doskonalenia m.in. w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.
 
Monitorowaniem zostanie objętych 100% publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz 10% niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli.
Monitorowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
 
• I etap od 14 do 18 stycznia 2013 r. (planowanie działań związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013)
• II etap  od 3 do 8 kwietnia 2013 r. (wykonanie działań związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013).

W związku z powyższym uprzejmie proszę wszystkich dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów wybranych niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl.

2. Planowania i wykonania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne działań związanych z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 pn. „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat”.

Monitorowaniem zostanie objętych 100% publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Monitorowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

• I etap — od 14 do 18 stycznia 2013 r. (planowanie działań związanych z realizacją ww. kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 201212013);
• II etap — od 3 do 8 kwietnia 2013 r. (wykonanie działań związanych z realizacją ww. kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013)
W związku z powyższym uprzejmie proszę wszystkich dyrektorów nadzorowanych publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych o zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl.

3. Planowania i realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli/szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego oraz zebranie min. informacji, jaki odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczął naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, a jaki kontynuuje edukację przedszkolną.

Monitorowaniem zostanie objętych 10% publicznych: przedszkoli, 10% oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 10% innych form wychowania przedszkolnego.
Monitorowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

• I etap  od 28 do 31 stycznia 2013 r. (dotychczas zrealizowane działania i zaplanowane na okres luty - czerwiec 2013 r.)
• II etap od 20 do 28 czerwca 2013 r. (dot. wykonania zaplanowanych działań - tj. w okresie luty - czerwiec 2013 r.).

W związku z powyższym uprzejmie proszę dyrektorów wybranych publicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi o zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl

Informacja dla wybranych przedszkoli i szkół zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres szkół i przedszkoli podany w Systemie Informacji Oświatowej.

W załączeniu:

1. Instrukcja rejestracji i logowania.

2. Arkusz monitorowania planowania przez placówki doskonalenia nauczycieli działań związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013.


3. Arkusz monitorowania wykonania przez placówki doskonalenia nauczycieli działań związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013.


4. Arkusz monitorowania planowania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne działań w okresie styczeń-marzec 2013 w celu realizacji kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat”.


5. Arkusz monitorowania realizacji przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne działań w okresie styczeń-marzec 2013 w celu realizacji kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat”.


6. Arkusz monitorowania dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.