Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2012
Wpisany przez: Krystyna Czollek

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa opolskiego


Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) przedstawiam Państwu kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012.

Halina Bilik        
Opolski Kurator Oświaty

24-08-2011-plan_nadzoru_2011-2012.doc