I Wojewódzkie Forum Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2012
Wpisany przez: Aurelia Stępień

Materiały do pobrania:

Wykorzystanie raportu z ewaluacji zewnętrznej w obszarze EFEKTY - prezentacja
Uwagi i spostrzeżenia z kontroli - prezentacja
Wydział kształcenia i wychowania - prezentacja
Wspomaganie - prezentacja
Szkoły stowarzyszeniowe obecne na I Wojewódzkim Forum Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia - plik do pobrania w formacie xls.