Zachować pamięć.

Drukuj
Opublikowano: 06 marca 2015
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

W realizowanych przez Państwa projektach polsko-niemieckiej wymiany uczniów historia odgrywa bardzo ważną rolę. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na nowy program Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Fundacji Bethe            

pn.„Zachować pamięć”.

Jest to program dotowania polsko-niemieckich projektów w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej PNWM: Zachować Pamięć.

Ponadto informujemy, że w tym roku po raz trzeci Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz  Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego (DMK) w Gdańsku zapraszają na seminarium metodyczne:

„Zaczęło się od Solidarności”

Jest to seminarium metodyczne z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej dla nauczycieli-organizatorów polsko-niemieckich wymian uczniów. Odbędzie się ono w terminie 3.08–7.08.2015 w Gdańsku. Szczegółowe informacje, warunki udziału oraz program znajdą Państwo na stronie internetowej PNWM. Zgłoszenia przyjmujemy na formularzu ONLINE najpóźniej do 17.04.2015.

O obu programach PNWM prosimy powiadomić również niemieckiego partnera.

Osobą koordynującą te programy jest Piotr Kwiatkowski - Referat Wspierania Wymiany Szkolnej / Förderreferat Schulischer Austausch Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa,               

Tel.: +48-22 / 518-89-32
Fax: +48-22 / 616-06-62

www.pnwm.org
www.dpjw.org

Z poważaniem

Andrzej Popiołek
Pełnomocnik Opolskiego Kuratora Oświaty ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Kontaktów Zagranicznych
tel. 77 4524 533
kom. 726 433 533.