Materiały z konferencji zrealizowanych w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty

Drukuj
Opublikowano: 09 czerwca 2013

 

  1. Nauczyciel w cyfrowej szkole - 7-8 listopada 2012 r - Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
  2. Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej niezbędnych do pracy z dzieckiem 6-letnim
  3. Wychowanie ku przyszłości uwarunkowania cywilizacyjne, a niezmienne mechanizmy rozwoju- konferencja w ramach Roku Korczakowskiego.
  4. Wielokulturowe dziedzictwo na Śląsku Opolskim - historia i współczesność
  5. Polacy - Niemcy - Ukraińcy. O przeszłości dla przyszłości w miejscach pamięci - MODN w Opolu
  6. Konferencja "Edukacja dla bezpieczeństwa – pierwsza pomoc przedmedyczna”