Dokumenty

Drukuj
Opublikowano: 03 listopada 2014
Wpisany przez: Magdalena Szałagan

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

- Porozumienie pomiędzy Konferencja Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii.

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

- Zarządzenie Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zatrudniania w szkołach i placówkach nauczycieli, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami.