Informacja w sprawie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

Drukuj
Opublikowano: 05 grudnia 2016
Wpisany przez: Agata Bednarska
  1. Pismo w do organów prowadzących w sprawie terminów składania wniosków
  2. Wzór wniosku o nadanie orderu-odznaczenia
  3. Wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
  4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
  5. Wzór oświadczenia kandydata do medalu
  6. Sposób wypełniania wniosków o nadanie orderu-odznaczenia