Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli

Drukuj
Opublikowano: 01 maja 2017
Wpisany przez: Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

 

Poniżej prezentujemy wybrane zagadnienia dotyczące pragmatyce zawodowej nauczycieli z uwzględnieniem zmian związanych ze zmianą ustroju szkolnego.

 Awans zawodowy nauczycieli

1. Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.
2. Nauczyciel stażysta - staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
3. Nauczyciel kontraktowy – staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
4. Nauczyciel mianowany – staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
5. Nauczyciel mianowany zajmujący stanowisko dyrektora – awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Pozostałe szczegółowe informacje

1. Ruch kadrowy - nauczyciele gimnazjum.
2. Kwalifikacje nauczycieli a reforma edukacji.
3. Urlop dla poratowania zdrowia.
4. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
5. Wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkołach i placówkach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielam.
   - wzór wniosku.