Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu na lata 2015 – 2018 „Bezpieczna+” w województwie opolskim w roku 2017.

Drukuj
Opublikowano: 30 czerwca 2017
Wpisany przez: Marek Wąsowski


Opolski Kurator Oświaty ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu na lata 2015 – 2018 „Bezpieczna+” w województwie opolskim w roku 2017.

Ogłoszenie

Wysokość środków do wykorzystania: 68 792,00 zł.

W Programie nie przewiduje się finansowania zakupu środków trwałych.


Wzór wniosku organu prowadzącego.

Wzór karty informacyjnej o szkole