Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w roku 2015.

Drukuj
Opublikowano: 09 października 2015
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza poniżej listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w województwie opolskim w roku 2015:

Czytaj więcej...

Rządowy program „Bezpieczna+” w województwie opolskim – wzór wniosku.

Drukuj
Opublikowano: 04 września 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Przypominamy, że w dniu 15 września 2015 r. upływa termin składania przez organy prowadzące szkoły wniosków o dofinansowanie działań w ramach rządowego programu „Bezpieczna +” w roku 2015 – decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na formularzach, których wzory publikujemy poniżej.

Wzory formularzy:

  1. Wniosek organu prowadzącego.
  2. Karta informacyjna o szkole.

Rządowy program „Bezpieczna+” w województwie opolskim.

Drukuj
Opublikowano: 27 sierpnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

 Przypominamy, że w dniu 15 września 2015 r. upływa termin składania przez organy prowadzące szkoły wniosków o dofinansowanie działań ukierunkowanych na kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i lokalnym środowiskiem.

Celem tych działań będzie wzmacnianie wśród uczniów więzi koleżeńskich oraz tworzenie prawidłowych relacji rówieśniczych.

Czytaj więcej...

Wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”.

Drukuj
Opublikowano: 11 sierpnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo !

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, występują do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na działania, o których mowa w § 2 ust. 2 w roku szkolnym 2015/2016 r. – do dnia 15 września 2015 r.;

Czytaj więcej...

Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Drukuj
Opublikowano: 11 sierpnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo !

23 czerwca 2015 r. rada Ministrów podjęła Uchwałę nr 89/2015 w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014