Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Rządowy program „Książki naszych marzeń”.

Drukuj
Opublikowano: 09 czerwca 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

min181Rada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę o realizacji w roku szkolnym 2015/2016 rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

 Dyrektorzy szkół, którzy chcą skorzystać z programu „Książki naszych marzeń”, do 24 czerwca 2015 r. powinni złożyć odpowiednie wnioski do właściwego organu prowadzącego.

Organy prowadzące składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do dnia 8 lipca 2015 r. do Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014