Wzór sprawozdania z realizacji zadań w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Drukuj
Opublikowano: 13 maja 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

W załączeniu publikujemy wzór sprawozdania Organu prowadzącego szkołę z realizacji zadań w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Publikujemy również wzór sprawozdania z realizacji działań w ramach ww. Programu w szkole, która otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu.

Sprawozdanie powinno zostać sporządzone przez Organ prowadzący szkołę i dostarczone w terminie do 15 czerwca 2016 r. do Kuratorium Oświaty w Opolu (decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu).

Wzór sprawozdania – organ prowadzący.

Wzór sprawozdania – szkoła.