Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Kontrole szkolnych placów zabaw

Drukuj
Opublikowano: 11 września 2012
Wpisany przez: Piotr Łaba

Rozpoczynają się kontrole szkolnych placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna szkoła w roku 2012. Kontrole będą prowadzone przez wykonawców, z którzy zostali wyłonieni w wyniku zamówienia publicznego na realizację powyższego zadania.

W załączeniu zestawienie wykonawców.

Dobre praktyki benificjentów programu "Radosna Szkoła"

Drukuj
Opublikowano: 19 lipca 2012
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

Opole, 18 listopada 2011 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Beneficjenci Programu
„Radosna Szkoła”

We wrześniu br. z inicjatywy Wojewody Opolskiego odbywały się Dni Dobrych Inwestycji, promujące efekty realizacji programów rządowych na terenie województwa, w tym programu „Radosna Szkoła”. Z ogromną satysfakcją uczestniczyliśmy w przygotowanych przez Państwa imprezach oraz zajęciach dydaktycznych czy sportowo-artystycznych prowadzonych na bazie pozyskanych placów zabaw.
W związku dużym potencjałem przeprowadzonych zajęć, wypracowania ciekawych pomysłów oraz innych alternatywnych form aktywności, warto by, w naszej opinii, utrwalić te dokonania i podzielić się z innymi szkołami w formie banku dobrych praktyk.
Z góry dziękuję za zaangażowanie i proszę Państwa Dyrektorów o wyselekcjonowanie najciekawszych przykładów realizowanych zajęć z wykorzystaniem placów zabaw i przesłanie ich opisu do Kuratorium Oświaty w Opolu, zgodnie z zasadami opracowywania „dobrych praktyk”, znajdującymi się na naszej stronie internetowej: (http://www.kuratorium.opole.pl/dobre_praktyki/formularz_dp.doc)

Rafał Rippel
Opolski Wicekurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014