XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Drukuj
Opublikowano: 09 czerwca 2014
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

W dniach 31.05 – 01.06.2014 r. dwunastoosobowa grupa uczniów z województwa opolskiego uczestniczyła w Jubileuszowej XX Sesji Dzieci i Młodzieży, która tradycyjnie już odbyła się w Sejmowej Sali Posiedzeń.

W pierwszym dniu po przyjeździe do Warszawy młodzi posłowie uczestniczyli w warsztatach w jednej z 22 grup roboczych. Miały one na celu przygotowanie młodzieży do wystąpień publicznych w czasie sesji, udzielania wywiadów i liderowania wśród rówieśników. W dniu 1 czerwca w Sali Kolumnowej miało miejsce spotkanie z klubami poselskimi, a następnie o godzinie 10.00 rozpoczęła się sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży w Sejmowej Sali Posiedzeń.

Obrady rozpoczęli swoimi przemówieniami goście:

Marszałek Sejmu RP – Pani Ewa Kopacz,
Rzecznik Praw Dziecka – Pan Marek Michalak.

W dalszej kolejności obrady współprowadzili wicemarszałkowie: Cezary Grabarczyk,

Jerzy Wenderlich,
Eugeniusz Grzeszczak,
Wanda Nowicka,
Marek Kuchciński.

W toku posiedzenia dyskutowano nad projektem uchwały XX sesji i poddano ją pod głosowanie. Następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Ewa Dudek odpowiadała na pytania przygotowane przez komisję problemową.

Czterogodzinną debatę zakończył Wicepremier, Minister Gospodarki Narodowej Pan Janusz Piechociński.