Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

OBOWIĄZEK SZKOLNY 6-LATKA

Drukuj
Opublikowano: 14 czerwca 2013

6 czerwca 2013 r. Komitet Rady Ministrów przyjął i skierował pod obrady Rady Ministrów, projekt ustawy o systemie oświaty zawierający pakiet rozwiązań dotyczących obniżenia wieku spełniania obowiązku szkolnego. Zgodnie z zapowiedzią, datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

W zmienionej ustawie proponowane są następujące zmiany:

1. od września 2014 roku klasy 1-wsze będą liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo będzie dotyczył klas 1-3 (we wrześniu 2014 klasy 1-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy 1-wsze i 2-gie, od września 2016 r. klasy 1-3);

2. w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy pierwszej, dzieci dobierane będą do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych;

3. od września 2014roku:

- obowiązek szkolny będzie obejmował wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;

- spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;

- spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;

4. we wrześniu 2015 roku:

- obowiązek szkolny objął dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014