Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Wojewódzka Gala Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „MAM 6 LAT”

Drukuj
Opublikowano: 25 lipca 2012
Wpisany przez: Piotr Dedyk

29 maja 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu odbyła się uroczystość podsumowująca wojewódzki etap konkursu „Mam 6 lat”. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Pani Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej. Celem konkursu jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami.

Organizatorem i gospodarzem gali w Opolu była Pani Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście – Pani Anna Dakowicz-Nawrocka – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Stanisław Kowalczyk – Zastępca Burmistrza Miasta Brzegu, Pan Rajmund Miller – Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Grzęda – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego. Obecni byli również rodzice i dyrektorzy szkół i przedszkoli biorących udział w konkursie, przedstawiciele organów prowadzących, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawiciele mediów oraz członkowie Kapituły powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która oceniała projekty konkursowe.

Galę rozpoczęło wystąpienie Pani Haliny Bilik, która podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w program działań związanych
z obniżeniem wieku szkolnego. Pani Kurator zwróciła uwagę na to, że moment przejścia z przedszkola do szkoły jest bardzo ważną chwilą w życiu całej rodziny – zwłaszcza dla sześciolatka, dlatego powinniśmy zadbać o właściwą adaptację dziecka w szkole. Podobne przekonanie wyraziła Pani Anna Dakowicz-Nawrocka, która zabrała głos po Opolskim Kuratorze Oświaty, dodając ponadto, że obok adaptacji istotna jest także współpraca z rodzicami, która powinna ułatwiać podejmowanie decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu nauki ich dzieci w szkole.

Konkurs podsumowała Pani dr Stanisława Włoch – Przewodnicząca Kapituły, gratulując wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu nadesłanych prac i życząc im dalszych sukcesów w wspieraniu sześciolatków w trudnej drodze do dojrzałości.

Na konkurs wpłynęło 13 projektów, które oceniła Kapituła w składzie: przewodnicząca – Pani dr Stanisława Włoch – Zastępca dyrektora ds. kształcenia studentów Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, Pan Piotr Guzik – Redaktor Gazety Wyborczej w Opolu, Pan Zbigniew Kubalańca – Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Pani Bogusława Malinowska-Rutkowska – Konsultant Pracowni Organizacji i Zarządzania Oświatą – Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Pani Gizela Przybyła – Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku, Pani Halina Pilarz – starszy wizytator Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Opolu. Kapituła najwyżej oceniła sprawozdania Rad Rodziców trzech szkół podstawowych i trzech przedszkoli, których przedstawiciele reprezentować będą województwo opolskie w ogólnopolskim finale konkursu w Warszawie, w dniu 4 czerwca 2012 r.:

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu
• Przedszkole Publiczne Nr 33 „Karolinka” w Opolu
• Przedszkole Publiczne Nr 10 w Brzegu
• Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie

Punktem kulminacyjnym gali był występ artystyczny uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu – występ był tym ważniejszy, że wszyscy występujący to uczniowie, którzy rozpoczęli edukację w wieku 6 lat. Różnorodny program artystyczny i piękne ludowe stroje uatrakcyjniły przedstawienie, które zostało nagrodzone gorącymi oklaskami zgromadzonych gości. Poza oklaskami mali artyści otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

O słuszności idei obniżenia wieku szkolnego przekonywali reprezentanci Rad Rodziców, którzy są rodzicami 6-latków w szkole. Mówili oni o swoich doświadczeniach; o tym, że ich decyzja była świadoma i na czym ta świadomość polega. Mocno wyeksponowali oni korzyści wynikające z ich decyzji o wysłaniu dziecka w wieku 6 lat do szkoły.

Wszystkie szkoły i przedszkola uczestniczące w konkursie otrzymały listy gratulacyjne oraz pamiątkowe tablice: "Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły" i "Szkoła przyjazna dla sześciolatka", które wręczyła Pani Anna Dakowicz-Nawrocka wraz z Panią Haliną Bilik. Szkoły i przedszkola, które przygotowały najlepsze projekty otrzymały nagrody – zabawki i pomoce naukowe.

Podczas uroczystości, Pani Bożena Hebda-Kozłowska – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu i Pani Alfredy Ludwiczyńska-Popera – dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 33 „Karolinka” w Opolu, zaprezentowały działania Rady Rodziców podejmowane wraz z Radą Pedagogiczną w Ich placówkach.

Podsumowaniem gali było wystąpienie Pani Urszuli Gamrot-Ciemny – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, która przedstawiła psychologiczne aspekty rozwoju dziecka w kontekście edukacji szkolnej.
Wszystkich uczestników gali pożegnał Pan Rafał Rippel – Opolski Wicekurator Oświaty, życząc sześciolatkom i ich rodzicom wielu sukcesów.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014