Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Opolskiego Kuratora Oświaty na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Drukuj
Opublikowano: 26 stycznia 2017
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

Formularz zgłoszenia

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014