Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

Drukuj
Opublikowano: 26 lipca 2017
Wpisany przez: Mirosława Redas

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., dzień 14 sierpnia br. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

W zamian nasz urząd będzie otwarty dla interesantów w sobotę 09 września br. w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2017
Wpisany przez: Dorota Stasiowska

Sz. P.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r., znak DPPI-WPPiP.4083.157.2017.MS dotyczącym bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługującego uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej jak również uczniom klasy II i III dotychczasowego gimnazjum, przypominam, iż konieczne jest aby uczniowie mogli, już z początkiem nowego roku szkolnego, zgodnie z określonym w szkole planem zajęć, korzystać z ustalonych i zakupionych przez szkołę podręczników/ materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Czytaj więcej...

Nabór do II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Drukuj
Opublikowano: 05 lipca 2017
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z informacją i do aplikowania.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014