Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Inauguracja II edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj – życie przed Tobą!”.

Drukuj
Opublikowano: 29 października 2014
Wpisany przez: Romuald Florczak

28 października 2014 r. w Publicznym Gimnazjum nr 6 im. Powstańców Śląskich w Opolu odbyła się inauguracja II edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj – życie przed Tobą”. Uroczystego rozpoczęcia kampanii dokonał Opolski Wicekurator Oświaty Rafał Rippel.

Powodzenie ubiegłorocznej kampanii, a także oczekiwania społeczne zdecydowały o potrzebie wznowienia cyklu spotkań z młodzieżą, których celem jest podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Tegoroczna kampania obejmie uczniów ze szkół gimnazjalnych województwa opolskiego.
W pierwszym inauguracyjnym spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie opolskich gimnazjów. Otwierając spotkanie Rafał Rippel, Opolski Wicekurator Oświaty zwrócił uwagę uczestników na ogrom zdarzeń drogowych, w których poszkodowanymi często są bardzo młodzi uczestnicy ruchu drogowego i jednocześnie podkreślił wagę edukacji w tym zakresie. Zaprezentował główne cele i oczekiwane efekty ruszającej kampanii, która podobnie jak w roku ubiegłym, obejmie wszystkie powiaty woj. opolskiego.
Następnie, Henryk Dojka, Sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawił szczegółowy program dnia i scharakteryzował działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu podejmowane na rzecz doskonalenia umiejętności prowadzących pojazdy. Reprezentujący Wydział Ruchu Drogowego KW Policji w Opolu, podisnp. Maciej Milewski przedstawił mapę wypadków drogowych na Opolszczyźnie, zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny ich powstawania, a także omówił działania Policji w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania tragicznym następstwom zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców.
Z kolei Marek Pańka, Prezes opolskiego oddziału Polskiego Związku Motorowego w Opolu, zapoznał uczestników z nowymi zasadami uzyskiwania uprawnień do prowadzenia motoroweru, a także zwrócił uwagę na zasady przygotowania motoroweru do jazdy.
Uczestnicy mieli też możliwość obejrzenia filmu pt. „Kodeks motorowerzysty” po zakończeniu, którego niewątpliwą atrakcją spotkania okazał się przygotowany przez organizatorów konkurs sprawdzający poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy konkursu, reprezentanci poszczególnych szkół biorących w spotkaniu otrzymali drobne upominki ufundowane ze środków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Spotkanie zakończyło się pokazem bezpiecznego użytkowania motoroweru, przygotowanym przez instruktora nauki jazdy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. Po zakończonym pokazie wszyscy uczniowie posiadający uprawnienia do prowadzenia motoroweru mogli sprawdzić swoje umiejętności na specjalnie przygotowanym torze.
Kolejne spotkanie, zgodnie z harmonogramem odbędzie się 7 listopada 2014 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie, powiat strzelecki.

Harmonogram spotkań

<p>

</p>

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014