Krapkowice - spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej związanej z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym

Drukuj
Opublikowano: 21 lutego 2014
Wpisany przez: Rafał Rippel

okr edu ruch drogowy 113 lutego 2014r. w Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej związanej z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym oraz reagowaniem na niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież krapkowickich szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie otworzył Rafał Rippel, Opolski Wicekurator Oświaty, który przedstawił cele i oczekiwane efekty kampanii. Następnie, Henryk Dojka, Sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawił szczegółowy program dnia i scharakteryzował działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu podejmowane na rzecz doskonalenia umiejętności prowadzących pojazdy. Sporo miejsca poświęcił Akademii Bezpiecznego Młodego Kierowcy – inicjatywie WORD pozwalającej wszystkim chętnym na doskonalenie swoich umiejętności w zakresie kierowania pojazdami mechanicznymi. Z kolei Prezes opolskiego oddziału Polskiego Związku Motorowego, Marek Pańka omówił zasady przeprowadzania badań diagnostycznych na stacjach kontroli pojazdów i scharakteryzował najczęściej występujące usterki w samochodach. Reprezentujący Komendę Powiatową w Krapkowicach, Seweryn Krzemiński omówił stan bezpieczeństwa drogowego w powiecie ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wypadków śmiertelnych. Z kolei podinsp. Maciej Milewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przedstawił mapę wypadków drogowych na Opolszczyźnie, zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny ich powstawania, a także omówił działania Policji w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania tragicznym następstwom zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców.

Uczestnicy spotkania mieli też możliwość obejrzenia filmu pt. „Eksperyment" pokazującego jak bardzo różnią się reakcje podczas jazdy kierowcy trzeźwego od tego, który prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu. W tej części spotkania młodzież skomponowała również swoisty katalog zachowań młodego kierowcy, który powinien być bezwzględnie przestrzegany przez wszystkich którzy wsiadają za kierownicę pojazdu. Dużą atrakcją spotkania była możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności podczas jazdy samochodem wyposażonym w urządzenie imitujące poślizg. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również alkogogle – okulary symulujące reakcje po spożyciu alkoholu.